PDA

View Full Version : Làm sao Kiểm tra điểm thân thiện (mobile friendly) của website


checkseoscore.com
16-06-2015, 09:03 PM
Vào ngày 21-04-2015 google sẽ chính thức cập nhật thuật toán mới về việc xếp hạng các Website trên công cụ tìm kiếm của họ. Theo đó Độ thân thiện của Website ( mobile friendly (http://checkseoscore.com/check-mobile-friendly-score/) ) với các thiết bị di động sẽ chính thức là một thông số mới để xếp hạng Website,

truy cập công cụ tính điểm cho website đạt chuẩn mobile friendly (http://checkseoscore.com/check-mobile-friendly-score/) , để xem website của bạn đạt bao nhiêu điểm.

http://checkseoscore.com